Članek
Vprašanje ministru za kulturo

O izplačilih dodatkov na RTV Slo med epidemijo

Objavljeno Nov 06, 2020

Številka: 020-07/20-1516/ Datum: 4. 11. 2020
Dr. Vasko Simoniti minister za kulturo

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 248. členom Poslovnika Državnega zbora pošiljam poslansko vprašanje Mojce Škrinjar v zvezi z izplačilom dodatkov na RTV Slovenija v času nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19).

Prosim, da na predloženo poslansko vprašanje odgovorite v roku 30 dni.

S spoštovanjem!

Igor Zorčič


V prilogi: – pisno poslansko vprašanje

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si
Številka: 001-117/2020/5 Datum: 7. 12. 2020
Zadeva: Odgovor na pisno poslansko vprašanje Mojce Škrinjar v zvezi z izplačilom dodatkov na RTV Slovenija v času nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19) Zveza: Dopis številka 020-07/20-1516/2, z dne 4. 11. 2020

Spoštovani,
poslanka Mojca Škrinjar je ministru za kulturo poslala pisno poslansko vprašanje v zvezi z izplačilom dodatkov na RTV Slovenija v času nalezljive bolezni SARS CoV-2 (COVID-19). V pisnem poslanskem vprašanju zahteva, da se ji posreduje podatke o izplačanih dodatkih, ki so bili zaradi epidemije izplačani zaposlenim na RTV Slovenija, in sicer po mesecih, od marca do zadnjega meseca izplačil, za vsakega posameznika poimensko. Minister za kulturo na postavljeno poslanskovprašanje podaja naslednji odgovor:
Na podlagi šestega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je Ministrstvo za kulturo Javnemu zavodu RTV Slovenija izplačalo skupni znesek v višini 896.621,00 EUR.
Znesek je bil izplačan na podlagi zahtevka RTV Slovenija, ki je bil vložen skladno z določili ZIUZEOP, v katerem so bili naslednji podatki:
marec 2020 Dodatek po KPJS (65% urne postavke) Dodatek po zakonu (do 100% urne postavke) Število upravičencev Število upravičencev za delo v "službi" za delo od doma Skupni znesek v EUR bruto/bruto za delo v "službi" za delo od doma Skupni znesek v EUR bruto/bruto 1.129 0 293.726 135 0 36.994

april 2020 Dodatek po KPJS (65% urne postavke) Dodatek po zakonu (do 100% urne postavke) Število upravičencev Število upravičencev za delo v "službi" za delo od doma Skupni znesek v EUR bruto/bruto za delo v "službi" za delo od doma Skupni znesek v EUR bruto/bruto 1.206 0 501.174 160 0 64.727
maj 2020 Dodatek po KPJS (65% urne postavke) Dodatek po zakonu (do 100% urne postavke) Število upravičencev Število upravičencev za delo v "službi" za delo od doma Skupni znesek v EUR bruto/bruto za delo v "službi" za delo od doma Skupni znesek v EUR bruto/bruto 0,00 0,00
Predmetni podatki predstavljajo vsoto vseh dodatkov, ki so bili izplačani v času prvega vala epidemije po številu upravičencev (marec, april in maj 2020), in sicer - seznam izplačil na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) in - seznam izplačil na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
Glede na to, da gre osebne podatke, vam poimenskega seznama ne moremo posredovati, zato vam posredujemo zgolj izplačane bruto zneske. Poimenski seznam vam lahko posredujemo le v primeru, če bi bil zahtevek vložen na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18).
S spoštovanjem,
Dr. Vasko Simoniti Minister

#Aktualno #MojeDelo #MojcaŠkrinjar #politika #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk #aktualno