Zdaj se predvaja
mojcaskrinjar
Izberi seznam predvajanja:
Galerija slik
Vprašanje ministrici za izobraževanje Poslanska vprašanja in odgovori

POSTAVLJENO VPRAŠAJE NA SEJI DZ
Datum seje: 13.7.2020 Številka seje: 19.

Vsebina:

MOJCA ŠKRINJAR (PS SDS): Ministrico za izobraževanje, znanost in šport sprašujem: Kako bo ministrstvo ukrepalo, da zaščiti dobro ime in ugled učiteljstva po tem, ko je to onečastil učitelj Gregor Markič s svojim skrajno nedostojnim vedenjem pred Prešernovim spomenikom na predpraznični dan ob robu državne proslave? Učitelj je javni uslužbenec, ki ga veže kodeks javnih uslužbencev, in je hkrati vzgojitelj. S svojim zgledom vzgaja, pa naj bo to v službenem ali prostem času, saj je dejansko javna osebnost. Učiteljica oziroma učitelj je vzornik svojim učencem in učenkam, dijakom in dijakinjam, študentom in študentkam. Poklic učitelja prinaša poleg zahtev strokovnosti in etičnosti tudi odgovornost. Ali, ministrica, razmišljate o sistemskih ukrepih zoper podobne opisane pojave? Ali boste pozvali reprezentativne sindikate k pripravi specialnega etičnega kodeksa za vzgojitelje in učitelje? Sprašujem tudi: Ali je ministrici znano, ali je šolska inšpekcija že kaj ukrepala glede nedostojnega ravnanja omenjenega učitelja? Prosim, če je to mogoče, nam po opravljenem inšpekcijskem pregledu posredujete poročilo o tem in tudi o tem, ali obstajajo drugi primeri žalitve učiteljskega poklica, ki jih je inšpekcija obravnavala.

USTNI ODGOVOR
Datum seje: 13.7.2020 Številka seje: 19.

Vsebina:

DR. SIMONA KUSTEC: Glede na to, da smo časovno kar omejeni, mi dovolite, da grem pri kar neposredno odgovoru na ta konkretni primer, za katerega sprašujete. Razdelila ga bom pa v svojem odgovoru na dva dela, na enega, recimo temu, normativno-operativnega in pa na drugega, ki ste ga zelo dobro poimenovali kot primer zgleda neke etike in pa tovrstnega tipa odgovornosti in pa poklica, ki ga opravljajo učitelji in učiteljice. Kar se tiče tega konkretnega primera, smo v zvezi z omenjenim dogodkom na Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport preko spletnega portala za podajo anonimnih prijav inšpekcijskim službam 27. 6. 2020 prejeli anonimno pobudo, v kateri je bilo navedeno, kaj se je s strani omenjenega učitelja dogajalo 24. 6. 2020 na Prešernovem trgu. Po preučitvi samega primera je v skladu z 2. členom Zakona o šolski inšpekciji inšpektorat to pobudo tudi obravnaval in v skladu s pristojnostmi inšpektorata je seznanil s samim dogodkom obe ravnateljici, ker vemo, da gre za zaposlenega, ki je polovično zaposlen v osnovni šoli in polovično v srednji šoli, skratka seznanil je obe ravnateljici o dogodku. Onidve sta se tudi zelo odgovorno in pa promptno odzvali. Posredovali sta nazaj tudi zagotovilo, da se izvajajo vsi potrebni ukrepi za zaščito, v tem primeru tudi otrok, mladostnikov v odnosu do omenjenega posameznika. Sklicali sta pedagoške konference, svet staršev, tudi dijaške skupnosti. Skratka spet v mejah svojih pristojnosti se je tudi tule odzivalo. Prav tako pa smo na strani Inšpektorata za šolstvo in šport samo zadevo odstopili tudi v pristojno reševanje na policijo oziroma na Policijsko postajo Ljubljana Center, to se je zgodilo 30. 6. 2020. Zdaj pa, če prehajam na drugi sklop, da tako, kot ste sami že izpostavili, obstaja kar nekaj različnih etik in kodeksov etičnega delovanja na področju šolstva, tudi sami smo jih kot država podpisali. Eden izmed pomembnejših etičnih kodeksov pa je Kodeks izobraževalne internacionale o poklicni etiki, ki je sprejet tudi s strani matičnega Sindikata za vzgojo in izobraževanje. Naj samo navedem, kateri so ti etični kodeksi, da boste videli, koliko jih imamo, pa se kljub temu dogajajo zadeve, o katerih se moramo zdaj pogovarjati: Kodeks ravnanja javnih uslužbencev, Etika javnih uslužbencev v državnih organih in upravnih organih lokalnih skupnosti, to so ti temeljni in potem še določeni, ki jih imajo kot dogovore sklenjene tudi znotraj samih šol. Zakaj se to dogaja? Zaradi tega pravzaprav, ker moramo ločiti, da v vsakem od nas posameznikov očitno obstaja več vrst odgovornosti, ki jih nosimo sami. Ena je odgovornost in zavezanost profesionalnemu delu in pravilom, ki so v tej povezavi, druga pa je odgovornost tega, kaj se spodobi, kaj je prav in kaj je narobe. In v tej luči, predvsem tega konkretnega primera, mislim, da je bil že sam odziv ostalih učiteljev in
2
učiteljic na ta konkreten dogodek dovoljšen za to, da bo omenjeni posameznik ponovno samega sebe vprašal, kaj želi v svojem življenju početi. Veste, da so bili odzivi zelo zelo obtožujoči. Ne razumejo učitelji in učiteljice tega delovanja, ocenjujejo ga kot zelo, zelo napačnega in neprimernega za poklic in za poslanstvo, ki ga učitelji imajo. Učitelji so in ste po poslanstvu ljudje, ki 24 ur opravljate svoje delo.

Slike članka
Zadnje objave
Kordiševa njiva
Ob mednarodnem dnevu starejših
Klub seniork in seniorjev SDS: Zgroženi smo ob tem, da Inštitut 8.marec zagovarja drogiranje otrok
(IZJAVA) Postavljamo se na stran otrok, ki imajo pravico do življenja z očetom in materjo
ŠIŠKA ZA VSE GENERACIJE #VOLITVE2022
Najbolj obiskano
1
Kordiševa njiva
2
Poslanka Mojca Škrinjar in učiteljica Alenka Helbl v Temi dneva: Šole niso imele težav z organizacijo pouka na daljavo
3
Vprašanje ministru za okolje in prostor o kanalu C0 v Ljubljani
4
ŠIŠKA ZA VSE GENERACIJE #VOLITVE2022
5
Ali je kdo na ARSO odgovarjal za nepravilnosti postopkov za izgradnjo kanalizacijskega voda čez vodovarstveno območje Kleče?
Sorodne vsebine
Mojca Škrinjar: Novela ZOVFI prinaša štiri novosti, vložena je novela Zakona o štipendiranju
Sprememba zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Moja ljuba šola
Šolstvo v samostojni Sloveniji
Šolanje med epidemijo