Članek
Vprašanje ministru za kulturo in ministru za okolje in prostor

Vladni seznam pomembnih investicij, Tržnica v Ljubljani

Objavljeno Nov 26, 2020

Številka: 020-07/20-1676/ Datum: 26. 11. 2020

Mag. Andrej Vizjak minister za okolje in prostor
Dr. Vasko Simoniti minister za kulturo

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 248. členom Poslovnika Državnega zbora pošiljam poslansko vprašanje Mojce Škrinjar v zvezi s seznamom pomembnih investicij Vlade RS glede umika investicije pod zaporedno številko: 231 t.j. Prenova osrednje tržnice v Ljubljani.

Prosim, da na predloženo poslansko vprašanje odgovorite v roku 30 dni.

S spoštovanjem!

Igor Zorčič

V prilogi: – pisno poslansko vprašanje

Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25

E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si
Številka: 001-183/2020/4 Datum: 15. 12. 2020
Zadeva: Odgovor na poslansko vprašanje poslanke Mojce Škrinjar Zveza: Vaš dopis št. 020-07/20-1676/2 z dne 26. 11. 2020

Spoštovani,
v skladu s prvim odstavkom 249. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) vam pošiljamo odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanke Mojce Škrinjar v zvezi s seznamom pomembnih investicij Vlade RS, ki ga je naslovila na ministra za okolje in prostor in ministra za kulturo.
Poslanka Mojca Škrinjar je naslovila poslansko vprašanje v zvezi s seznamom pomembnih investicij Vlade RS s predlogom za umik investicije navedeno pod zaporedno številko 231, to je prenova osrednje tržnice v Ljubljani. V poslanskem vprašanju oziroma pojasnilu k predlogu za umik poslanka izrazi stališče o ustreznosti prenove, ki jo predlagal župan Mestne občine Ljubljana g. Zoran Jankovič. V zvezi s tem, minister za okolje in prostor, pristojni predlagatelj vladnega gradiva, pojasnjujemo kot sledi.
Seznam pomembnih investicij je sprejela Vlada RS na podlagi 3. člena Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, v nadaljevanju IZOOPIZG). Kriteriji za določitev pomembnih investicij so določeni v 4. členu IZOOPIZG.
Ministrstvo je na predlog seznama uvrstilo posamezne investicije, ki so jih predlagala bodisi posamezna ministrstva bodisi posamezne občine bodisi drugi deležniki. V konkretnem primeru je bila podana pobuda za uvrstitev na seznam pomembnih investicij s strani Mestne občine Ljubljana in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije. V okviru medresorskega usklajevanja je bilo ugotovljeno, da ni ovir za uvrstitev na seznam investicij oziroma ni bilo podanih pripomb v zvezi z uvrstitvijo na seznam pomembnih investicij.
Velja poudariti, da je namen zakona omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu epidemije COVID-19, kar bo omogočilo hitrejši zagon gospodarske aktivnosti in rasti na ključnih investicijskih sektorjih slovenskega gospodarstva in s tem hitrejše okrevanje slovenskega gospodarstva, njegov cilj pa s koordinacijo postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev na podlagi področnih
predpisov ter ustvarjanjem pogojev za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij pospešiti izvedbo investicij.
Uvrstitev na seznam pomembnih investicij samo po sebi torej ne pomeni vrednostne sodbe oziroma zagotovilo, da bo investicija izvedena. Za izvedbo investicije bo potrebno pridobiti vsa potrebna soglasja, mnenja ipd. ter izvesti vse potrebne postopke, ki omogočajo zakonito gradnjo in izvedbo del. Če se bo tekom postopkov izkazalo,da predlog projekta ni ustrezen ali da gradnja zaradi različnih vzrokov ne bi bila ustrezna, investicija seveda ne bo izvedena oziroma ne bi smela biti izvedena.


S spoštovanjem,
mag. Andrej Vizjak minister

 

#Aktualno #Ljubljana #MojcaŠkrinjar #politika #Ajdovščina #ankaran #apače #beltinci #Benedikt #BistricaObSotli #Bled #Bloke #Bohinj #Borovnica #Bovec #Braslovče #Brda #Brezovica #Brežice #Cankova #Celje #CerkljeNaGorenjskem #cerknica #Cerkno #Cerkvenjak #Cirkulane #Črenšovci #ČrnaNaKoroškem #Črnomelj #Destrnik #divača #Dobje #Dobrepolje #Dobrna #DobrovaPolhovGradec #Dobrovnik #DolpriLjubljani #DolenjskeToplice #Domžale #Dornava #Dravograd #Duplek #GorenjaVasPoljane #Gorišnica #Gorje #GornjaRadgona #GornjiGrad #GornjiPetrovci #Grad #Grosuplje #Hajdina #Hodoš #Horjul #HočeSlivnica #Hrastnik #HrpeljeKozina #Idrija #Ig #IlirskaBistrica #IvančnaGorica #izola #jesenice #Jezersko #Juršinci #Kamnik #KanalObSoči #Kidričevo #Kobarid #Kobilje #Komen #komenda #Koper #KostanjevicaNaKrki #Kostel #Kozje #Kočevje #Kranj #KranjskaGora #Križevci #Krško #Kungota #Kuzma #Laško #lenart #lendava #Litija #Ljubno #Ljutomer #LogDragomer #Logatec #LovrencNaPohorju #LoškaDolina #LoškiPotok #Lukovica #Luče #Majšperk #Makole #Maribor #Markovci #Medvode #mengeš #Metlika #Mežica #MiklavžNaDravskemPolju #MirenKostanjevica #Mirna #MirnaPeč #Mislinja #MokronogTrebelno #MoravskeToplice #Moravče #Mozirje #MurskaSobota #Muta #Naklo #nazarje #NovaGorica #Novomesto #Odranci #Oplotnica #Ormož #Osilnica #Pesnica #piran #Pivka #podlehnik #Podvelka #Podčetrtek #Poljčane #polzela #Postojna #Prebold #Preddvor #prevalje #Ptuj #Puconci #Radenci #Radeče #RadljeObDravi #Radovljica #RavneNaKoroškem #Razkrižje #RačeFram #RenčeVogrsko #RečicaObSavinji #Ribnica #RibnicaNaPohorju #Rogatec #RogaškaSlatina #Rogašovci #Ruše #SelnicaObDravi #Semič #Sevnica #Sežana #SlovenjGradec #SlovenskaBistrica #slovenskekonjice #Sodražica #Solčava #SrediščeObDravi #Starše #Straža #SvetaAna #SvetaTrojicaVSlovenskihGoricah #SvetiAndražVSlovenskihGoricah #SvetiJurijObŠčavnici #SvetiJurijVSlovenskihGoricah #SvetiTomaž #Šalovci #ŠempeterVrtojba #šentilj #Šentjernej #šentjur #Šentrupert #Šenčur #Škocjan #ŠkofjaLoka #Škofljica #ŠmarjepriJelšah #ŠmarješkeToplice #ŠmartnoobPaki #ŠmartnoPriLitiji #Šoštanj #štore #Tabor #Tišina #Tolmin #Trbovlje #Trebnje #TrnovskaVas #Trzin #tržič #Turnišče #Velenje #VelikaPolana #VelikeLašče #Veržej #Videm #vipava #Vitanje #Vodice #vojnik #Vransko #Vrhnika #Vuzenica #ZagorjeObSavi #Zavrč #zreče #Žalec #Železniki #Žetale #Žiri #Žirovnica #Žužemberk #aktualno