Zdaj se predvaja
mojcaskrinjar
Izberi seznam predvajanja:
Zamujene priložnosti

V javni obravnavi je novela zakona o osnovni šoli. Med drugim želi uvesti obvezni drugi tuji jezik v osnovno šolo. S tem v zvezi je potrebno povedati:

Drugi obvezni tuji jezik je bil uveden z novelo Zakona o osnovni šoli leta 2007, ko je vodil ministrstvo dr. Milan Zver. Novela je izšla v uradnem listu, številka:102/2007 ter je v 6. členu določala:

Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola mora za vse učence izvajati pouk iz naslednjih obveznih predmetov: slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih območjih, dveh tujih jezikov, zgodovine, družbe, geografije, državljanske in domovinske vzgoje ter etike, matematike, naravoslovja, spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike, kemije, biologije, fizike, likovne vzgoje, glasbene vzgoje, športne vzgoje, tehnike in tehnologije ter gospodinjstva.«.

V prehodnih določbah v 47.

lenu je določila,da bo uvajanje tujega jezika postopno, z namenom, da se učitelji dodatno usposobijo za poučevanje drugega tujega jezika kot obveznega, vendar na način, ki ne bo obremenjeval učencev:

Uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta se prične postopno izvajati za učence 7. razredov najkasneje s 1. septembrom 2009.
Do šolskega leta 2010/2011 se uvede drugi tuji jezik kot obvezni predmet na osnovnih šolah, katerim izvajanje programa določi minister s sklepom. Načrt in pogoje uvajanja podrobneje določi minister najkasneje do 1. junija 2008.
V šolskem letu 2011/12 se prične izvajati drugi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence, ki so vpisani v 7. razred, v skladu s predmetnikom.
Predmetnike in učne načrte v skladu s tem zakonom določi pristojni strokovni svet najkasneje do 28. februarja 2008. V učnih načrtih, določenih po sprejetju tega zakona, se izraz »minimalni standard« zamenja z izrazom »pričakovani rezultat«.
Pristojni strokovni svet ministru predlaga spremembe prilagojenih izobraževalnih programov, usklajenih z določbami tega zakona najkasneje do 28. februarja 2008.

Uvajanje je potekalo izjemno uspešno, poročila so bila spodbudna, toda z nastopom nove vlade minister dr. Igor Lukšič (SD) v noveli, objavljeni v uradnem listu 107/ 2010 z enim samim vsebinskim členom podaljša uvajalno obdobje, ki bi se moralo končati leta 2012 :

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 102/07) se v poglavju »Prehodne in končne določbe« v 47. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v šolskih letih 2011/2012 in 2012/2013 nadaljuje s postopnim uvajanjem drugega tujega jezika kot obveznega predmeta na osnovnih šolah, katerim izvajanje programa določi minister s sklepom.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»V šolskem letu 2013/2014 se prične izvajati drugi tuji jezik kot obvezen predmet za vse učence, ki so vpisani v 7. razred, v skladu s predmetnikom.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta drugi stavek.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek

Isti minister nato v noveli, objavljeni v Uradnem listu 87/2011, pripelje do ukinitve drugega obveznega tujega jezika

»Osnovna šola za vse učence izvaja pouk iz naslednjih obveznih predmetov: slovenščine in italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih območjih, tujega jezika, zgodovine, družbe, geografije, domovinske in državljanske kulture in etike, matematike, naravoslovja, spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike, kemije, biologije, fizike, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, športa, tehnike in tehnologije ter gospodinjstva.
Za učence s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojeni izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom, šola poleg obveznih predmetov iz prvega odstavka tega člena izvaja še specialno-pedagoške dejavnosti, določene s predmetnikom.«.

Mimogrede spremeni imenovanje predmeta, ki smo ga leta 2007 preimenovali iz »državljanska vzgoja in etika« v »državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko« v »domovinske in državljanske kulture in etike«.

Danes pozdravljamo namero aktualne sestave na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport, da ponovno uvede obvezni drugi tuji jezik in opozarjamo na katastrofalno politiko odločevalcev Stranke socialnih demokratov, ki niso imela niti znanja, niti razgledanosti, da bi razumeli pomembnost znanja tujih jezikov za vse državljane. Ali pa so razumeli, kar pa je še posebej strašljivo.

Predsednica Odbora za izobraževanje, znanost in šport Mojca Škrinjar

Zadnje objave
Kordiševa njiva
Ob mednarodnem dnevu starejših
Klub seniork in seniorjev SDS: Zgroženi smo ob tem, da Inštitut 8.marec zagovarja drogiranje otrok
(IZJAVA) Postavljamo se na stran otrok, ki imajo pravico do življenja z očetom in materjo
ŠIŠKA ZA VSE GENERACIJE #VOLITVE2022
Najbolj obiskano
1
Kordiševa njiva
2
Poteptani Plečnik
3
Vprašanje ministru za okolje in prostor o kanalu C0 v Ljubljani
4
ŠIŠKA ZA VSE GENERACIJE #VOLITVE2022
5
Mojca Škrinjar: Novela ZOVFI prinaša štiri novosti, vložena je novela Zakona o štipendiranju